Heart to heart

Samtal, parterapi och mindfulness

Kraniosakrala behandlingar

Kroppen har sitt eget språk och uttryck när själen och psyket utsätts för smärta. Detta kan ta sig uttryck i huvudvärk, spända axlar, stressymtom och oro.

Vid behov ger jag lugnande och läkande kraniosakrala behandlingar som hjälper dig att landa i din kropp och känna dig mer avslappnad. När nervsystemet får komma till ro ges kroppen en möjlighet att läka och bli fri från psykosomatiska symtom.

Jag arbetar dock främst som psykolog och hänvisar till somatisk vård vid rena smärtstillstånd av kroppslig karaktär.