Heart to heart

Samtal, parterapi och mindfulness

Individuella samtal

Alla kan någon gång i livet känna behov av att samtala om det som pågår i ens inre. Det kan vara en svår period man går igenom eller att man vill bearbeta något som ligger längre tillbaka i tiden och som man länge velat "ta tag i". Exempel på det kan vara svårigheter under ens uppväxt eller varför man har problem i olika relationer. Eller det kanske är existentiella frågor man har, som t.ex. en upplevelse av att inte leva livet fullt ut. Av obearbetad sorg eller frågor som rör ens egna djupaste hemligheter.

Att gå i samtalsterapi innebär att få en möjlighet att bli hörd och speglad av en terapeut, och i samtalen utgår vi alltid från det du har behov av. Samtidigt är det också verksamt och viktigt att komma i kontakt med sina mönster och de sår som man bär på. Detta ingår också i min roll som terapeut - att genom frågor och interventioner hjälpa dig att få syn på dolda delar av dig själv.

Jag är utbildad kbt-psykolog (kognitiv beteendeterapi) med betoning på mindfulness och acceptans. Jag har också ett anknytningsteoretiskt perspektiv i mitt arbete, med fokus på läkning av det inre barnet. Jag är även inspirerad av metoder från gestaltpsykologin och humanistisk psykologi.

Som leg. psykolog har jag tystnadsplikt och sträng sekretess.

Det finns även möjlighet att genomföra terapisessionerna via telefon eller Skype.