Heart to heart

Samtal, parterapi och mindfulness

Högkänslighet

                                          

Begreppet högkänslighet eller Highly Sensitive Person (HSP) myntades av amerikanska psykologen Elaine Aron på nittiotalet. Hon fann i sin forskning att 15-20% av befolkningen är strukturerade med ett nervsystem/personlighetsdrag som skiljer sig från den övriga befolkningen. Denna struktur gör att högkänsliga personer kan ta in och registrera mer information i omgivningen än andra människor. Självklart gör detta även att de högkänsliga kan bli missförstådda och uttröttade genom sitt sätt att bearbeta information, vilket i vår kultur kan leda till missförstånd och en känsla av att inte riktigt passa in i ett tufft samhälle.

Att lära känna dessa sidor av sig själv, och se på vilket sätt det är en gåva och begåvning att vara högkänslig, kan vara en lång process. Att vara sann mot sig själv i ett samhälle som inte alltid förstår eller uppskattar de högkänsliga egenskaperna kräver mod, självkännedom och kunskap om vad högkänslighet verkligen är.

Att få hjälp att hitta sina gåvor som högkänslig och leva mer utifrån dessa är en enorm gåva till sig själv och till världen!

 


(Lämna tom)